Úvod 2024-02-29T13:48:48+00:00
Čo robíme?

Naše služby

Realizujeme dodávku a montáž klimatizačných,
vzduchotechnických a vykurovacích zariadení.

Pozrite si naše aktuálne
videoprezentácie.

NAJ Klima s.r.o. – Schindler Dunajská Streda a.s. – Revízia a servis technických zariadení

Pozrite si video priamo na YouTube

NAJ Klima s.r.o. – dm drogerie mark, Budapešť – Výmena požiarneho ventilátora

Pozrite si video priamo na YouTube

Príklad znečisteného potrubia VZT
Nákupné centrum

Funkciou vetracích zariadení je zabezpečiť spoľahlivé a hospodárne odvádzanie mikrobiálnych a aerosólových škodlivín, ako aj zápachov z daného priestoru a tvorba požadovaného ovzdušia v ňom. Odorové látky sú plynné zložky ovzdušia vnímané ako pachy (vône alebo zápachy).

Sú to anorganické alebo organické látky väčšinou produkované človekom samotným alebo jeho činnosťou, prípadne uvoľňované zo stavebných konštrukcií. Odory produkované toxickými látkami sa nepovažujú za zložku odorovej mikroklímy, ale zaraďujú sa do toxickej mikroklímy. Ich počet má v interiéroch budov rastúcu tendenciu. Ku klasickým odorom (z kozmetických prípravkov, z prípravy jedál, fajčenia cigariet atď.) pribudli zápachy uvoľňované z novodobých stavebných látok, najmä plastov (styrén, formaldehyd a ďalšie). Podľa Zwaardemarkerovej stupnice je päť základných typov odorov:

– éterický (ľudské pachy)

– aromatický (pachy rozkladajúceho sa zrelého ovocia)

– izovalerický (pach z fajčenia tabaku, pach potu)

– zažltnutý (pachy mliekarenských produktov)

– narkotický (pachy rozkladajúcich sa proteínov a vône tabaku)éterický (ľudské pachy)

Odorové látky vstupujú do objektu jednak z vonkajšieho prostredia a jednak vznikajú priamo v budove – činnosťou človeka a uvoľňovaním zo stavebných materiálov, predovšetkým z izolácií, náterových látok a prostriedkov na ochranu dreva. Aj keď zápachy priamo neohrozujú zdravie človeka, pri určitej koncentrácií spôsobujú stratu jeho výkonnosti, sústredenia, chuti a pocit nevoľnosti, preto sa odstraňujú hlavne z dôvodov psychofyziologických, ale aj ekonomických a hygienických, lebo často signalizujú zvýšenú kontamináciu prostredia choroboplodnými zárodkami. Zápachy sú príčinou zhoršenia kvality vzduchu v miestnostiach. Objektívne posudzovanie stupňa zápachu podľa koncentrácie zápachovej látky je takmer nemožné, lebo často aj pri prenikavom zápachu je koncentrácia nepatrná, a preto nemerateľná. Stupeň zápachu ľudských pachov v obytných a zhromažďovacích priestoroch sa posudzuje podľa ľahko namerateľnej koncentrácie CO2.

Mikrobiálne škodliviny tvoria mikroorganizmy (baktérie, vírusy, plesne a pod.), ktoré sa nachádzajú v ovzduší. Ich nositeľom môžu byť tuhé alebo kvapôčkové aerosóly. Vzduch v uzavretých miestnostiach, najmä v tých, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí, vždy obsahuje aj choroboplodné zárodky (baktérie, vírusy, plesne). Pretože choroboplodné zárodky nemôžu vo vzduchu existovať voľne, ale len usadené na nosičoch, napr. na čiastočkách prachu, aerosóloch a pod., najjednoduchší spôsob, ako ich odstrániť zo vzduchu, je intenzívna výmena a filtrácia vzduchu.

Aerosólové škodliviny sú tuhé alebo kvapalné častice, veľmi jemne rozptýlené v ovzduší. Mikróby sú osobité druhy mikroklímy a zaraďujeme ich do mikrobiálnej mikroklímy. Tuhé aerosóly, bežne nazývané prach, vznikajú okrem iného aj pri rôznej činnosti človeka, napr. pri opracúvaní tuhých materiálov, pri spaľovaní rozličných organických látok alebo pri oxidácii anorganických látok. Prachové častice môžu byť nosičom toxických alebo mikrobiálnych škodlivín a navyše aj nosičom elektrického náboja, ktorý v značnej miere ovplyvňuje aj ich pohyb. Aerosóly mechanicky pôsobia na pokožku, v spojivkovom vaku, na sliznicu, blokovaním lymfatických ciest v pľúcach a pod.

Toxické škodliviny plynné zložky ovzdušia, vyvolávajúce patologické zmeny. Sú organické a anorganické. Vstupujú do interiéru z vonkajšieho prostredia alebo vznikajú priamo v budove činnosťou človeka a uvoľňovaním zo stavebných materiálov. Zo stavebných látok sa môžu uvoľňovať formaldehyd, styrén a zmesi rozličných organických látok. Plastické látky v interiéri môžu byť zdrojom ďalších toxických plynov, napr. z polystyrénu sa uvoľňuje styrén. 

Kontaktujte nás

Telefonicky na číslo 0948 004 168, alebo písomne info@najklima.sk
a pracovníci spoločnosti NAJ Klima s.r.o. Vám radi poradia prípadne dohodnú bezplatnú vstupnú kontrolu.
Vstupnou kontrolou sa zisťuje úroveň znečistenia celého systému VZT a distribučných elementov pričom sa odoberajú vzorky,
ktoré sú následne posielané do laboratória na biologický rozbor . Doplnková služba, ktorá je za poplatok pozostáva z vypracovania
video záznamu ( REFERENČNÉ VIDEO ) ktorý sa využíva pri väčších systémoch VZT napríklad nákupné centrá, administratívne
budovy, nemocnice, wellness centrá a mnoho ďalších objektov.
Tešíme sa na spoluprácu

Tím spoločnosti NAJ Klima 

Čítať dalej

Na čom práve pracujeme?

Aktuálne projekty

Ďalšie projekty

NAPÍSALI O NÁS

Naše práce

Referencie

Máte otázku?

Sem napíšte Vaše otázky a mi Vám obratom
odpovieme na Vašu emailovú adresu.

Čo sa u nás deje?

Užitočné informácie

Čističe vzduchu

Ponúkame široký sortiment čističiek vzduchu, môžete si vybrať na aký účel čističku potrebujete, [...]

Čítať ďalej

Sušiče rúk

Ponúkame široký sortiment sušičov rúk pre hotely, reštaurácie, školy, nemocnice, administratívne budovy a [...]

Čítať ďalej

Čerpadlo kondenzátu

Mini Aqua S použitím vyskúšanej funkčnosti našich mini čerpadiel je mini aqua neuveriteľne [...]

Čítať ďalej

viac informácií…

Ecoprogram

Ecoprogrambol založený s cieľom poskytovať istotu, že sa o Vás a Vaše zariadenia staráme…

Katalógy

Katalógy na stiahnutie Prehľad ponúkaného sortimentu nájedete…

Partnerská zóna

Informácie a vstup pre pre obchodných partnerov a dodávateľov služieb…

Newsletter

Majte vždy najaktuálnejšie informácie newsletter biznis správ, ktorý vám vždy rýchlo…