Certifikáty a oprávnenia 2024-01-31T09:57:54+00:00

Certifikáty a oprávnenia

Certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. je držiteľom osvedčení 0062-IBA/2018 PZ RT Ai Bi a 0063-IBA/2018 PZ O Ai vydaných Inšpektorátom práce Bratislava na vykonávanie činností:

RT – revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny B       –     Ai Bi: chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3kg do 25kg a nad 25kg

O – osoba na opravu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A     –     Ai: chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg

Naša spoločnosť je držiteľom Osvedčenia Systém protipožiarnej ochrany v zmysle zákona 90/1998 Z.z. v znení neskorších noviel, nariadení vlády č.288/2000 a ich dodatkov. Osvedčenie sa vzťahuje na vykonávanie protipožiarných zabezpečení prestupov káblových trás, plastových potrubí, kovových potrubí, dilatačných špár a protipožiarných náterov káblových trás,

Certifikát na výrobu, montáž, servis a predaj klimatizačných zariadení, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel.

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. je nositeľom oprávnenia – odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových podľa § 16 vyhl.č. 508/2009 Z.z. a § 18 vyhla.č. 508/2009 Z.z.

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o., je v oblasti aplikácie výroby, montáže, servisu a predaja klimatizačných zariadení, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel podľa normy 14001:2004 (STN EN ISO 14001:2005), ISO 9001:2008 (STN EN ISO 9001:2009), BS OHSAS 18001:2007( STN OHSAS 18001:2008) certifikovaná. Platnosť certifikátu: 04.11.2016-04.11.2017

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o., je v oblasti aplikácie výroby, montáže, servisu a predaja klimatizačných zariadení, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel podľa normy 14001:2004 (STN EN ISO 14001:2005), ISO 9001:2008 (STN EN ISO 9001:2009), BS OHSAS 18001:2007( STN OHSAS 18001:2008) certifikovaná. Platnosť certifikátu: 06.11.2015-06.11.2016

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Naša firma je držiteľom Osvedčenia pre inštalatérov tepelných čerpadiel v zmysle zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a certifikátov EÚ Certifikovaný inštalatér tepelných čerpadiel (EU Certified Heat Pump Installer) podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA (according to the rules of the EHPA Education Committee), ktorý vydáva Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku a ktorý nám umožňuje, ako oprávneným osobám, dodávateľom vykonávať projektovanie a realizáciu tepelných čerpadiel.

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o., je v oblasti aplikácie výroby, montáže, servisu a predaja klimatizačných zariadení, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel podľa normy 14001:2004 (STN EN ISO 14001:2005), ISO 9001:2008 (STN EN ISO 9001:2009), BS OHSAS 18001:2007( STN OHSAS 18001:2008) certifikovaná. Platnosť certifikátu: 07.11.2014-07.11.2015

Školenie STIEBEL ELTRON 2014

Zamestnanci spoločnosti NAJ Klima s.r.o. sa permanentne školia na školiacich strediskách u výrobcov TOSHIBA, LG, DAIKIN, MIDEA… Svoje vedomosti neustále zdokonalujú, aby sme našim obchodným partnerom poskytovali najnovšie informácie z oblasti klimatizácie, vzduchotechniky a kúrenia.

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

KLIMATIZÁCIA

V súčasnosti sa klimatizácia stáva bežným štandardom
moderného bývania. Dnes už považujeme za
samozrejmosť, že priestory, v ktorých…

ĎALEJ

VZDUCHOTECHNIKA

V súčasnosti trávi človek preukázateľne takmer 80%
svojho času v uzavretých priestoroch. Úmerne
tomu narastá nebezpečenstvo…

ĎALEJ

VYKUROVANIE

Pri výstavbe alebo rekonštrukcii budov a rodinných
domov existuje na výber viacero možností
vykurovania podľa zdroja tepla..

ĎALEJ