Priemysel 2018-04-19T23:24:02+00:00

Priemysel

NAJKLIMA

Čpavkové chladenie

Syntetické chladivá významne prispievajú k rozvoju oblasti chladenia, súčasne ale predstavujú jasné nebezpečie pre životné prostredie našej planéty. Našťastie existujú oproti bežne používaným syntetickým chladivám aj prírodné alternatívy, ktoré neškodia prírode a sú o mnoho efektívnejšie a šetrnejšie. Čpavkové NH3 chladenie je na vzostupe vďaka novým dômyselným technológiám chladením.

Čpavok (amoniak) je bezfarebný, veľmi dráždivý plyn s charakteristickým ostrým zápachom. Bežne sa vyskytuje v prostredí a tiež vzniká činnosťou človeka. Už po desiatky rokov je bežne používané chladivo, najmä v priemysle pre veľké zaťaženia. Je tiež často používaný komerčne vo veľkých zmrazovacích a chladiacich zariadeniach.

Je podstatne lacnejší a o 3 – 10% účinnejší ako chladivá R-22 / R137a, takže systém na báze amoniaku vyžaduje menej elektrickej energie čo vedie k zníženiu prevádzkových nákladov.

Čpavok je dôležitá látka pre rast rastlín, ako aj nevyhnutná súčasť života človeka. Vo vode, pôde a ovzduší sa nachádza ako zdroj dusíka pre rastliny a zvieratá. Bezpečný pre životné prostredie a má nulový negatívny vplyv na globálne otepľovanie. Oproti syntetickým chladivám je to zásadný rozdiel.

Využitie čpavkového chladenia:

  • Ľadové plochy (napr. zimné štadióny)
  • Priemyselné podniky
  • Potravinárske podniky
  • Chladiarenské a mraziarenské miestnosti

KLIMATIZÁCIA

V súčasnosti sa klimatizácia stáva bežným štandardom
moderného bývania. Dnes už považujeme za
samozrejmosť, že priestory, v ktorých…

ĎALEJ

VZDUCHOTECHNIKA

V súčasnosti trávi človek preukázateľne takmer 80%
svojho času v uzavretých priestoroch. Úmerne
tomu narastá nebezpečenstvo…

ĎALEJ

VYKUROVANIE

Pri výstavbe alebo rekonštrukcii budov a rodinných
domov existuje na výber viacero možností
vykurovania podľa zdroja tepla..

ĎALEJ