Vykurovanie 2018-04-19T13:19:08+00:00

Vykurovanie

NAJKLIMA

Pri výstavbe alebo rekonštrukcii budov a rodinných domov existuje na výber viacero možností vykurovania podľa zdroja tepla. Možnosť voľby resp. zmeny vykurovania však platí aj pre byty a administratívne priestory. Pokiaľ si teda kladiete otázku: „Čím vykurovať?“, ponúkame vám prehľad niekoľkých možností:

Vykurovanie plynom

Vykurovanie fosílnymi zdrojmi, najmä vykurovanie zemným plynom v súčasnosti ešte stále patria medzi najrozšírenejšie zdroje vykurovania, no od tohto spôsobu sa pomaly upúšťa, a to najmä z dôvodu energetických úspor a dôrazu na ochranu životného prostredia. Je účinné a pohodlné.
Teplo, ktoré vyrobíme v zdroji alebo vo vykurovacom telese spaľovaním paliva, sa prostredníctvom vykurovacieho média a rozvodov odovzdáva do vykurovacích telies. Klasickým a efektívnym palivom je zemný plyn, ktorý je zmesou prevažne metánu a inertných plynov. Hlavným zdrojom tepla je plynový kotol. Účinnosť kotlov je viac než 90 % nakoľko dokáže využiť aj kondenzačné teplo zo splodín. Plynové kotle sa dodávajú vo vyhotoveniach na zemný plyn, skvapalnený propán alebo na propán-bután.

Prevádzku a reguláciu plynového kotla zabezpečuje elektronická riadiaca jednotka, ktorá je napojená na vnútorné a vonkajšie teplotné senzory na meranie teploty vzduchu a teploty a prietoku výstupnej a vratnej vody.

Vykurovanie elektrickou energiou

Elektrické vykurovanie býva často považované za najdrahší spôsob vykurovania. Technologický pokrok však toto zažité tvrdenie vyvracia a za určitých okolností môže naopak predstavovať veľmi úsporný spôsob vykurovania. Patrí medzi ekologicky čisté, bezpečné, výkonné, s regulovateľnou prevádzkou, nenáročné na obsluhu, nehlučné a estetické. Elektrické vykurovanie je vhodné najmä do objektov s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Zabezpečujeme:

 • Bezplatnú obhliadku stavby
 • Návrh zariadenia
 • Cenovú ponuku
 • Montáž zariadenia/ Uvedenie zariadenia do prevádzky

NAJ Klima s.r.o má oprávnenia a osvedčenia vykonávať nasledovné činnosti:

1. Osvedčenie na činnosť:
A Odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových podľa §16 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z.z.

V rozsahu:
technické zariadenia plynové skupina B na:

 • f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa
 • g1 rozvod plynov s pretlakom plynu 0,4 MPa vrátane
 • h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5MW
 • h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 50kW

2. Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav §7 ods. 2 zákona č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných sústav a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Oprávnenie na druh činnosti:

 • O Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu:
 • OU oprava a údržba
 • M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:
technické zariadenia tlakové skupina A

 • b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
 • b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny

technické zariadenia tlakové skupina B

 • a kotly parné a kvapalinové, V. trieda
 • b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
 • b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny
 • f1 bezpečnostné príslušenstvo, chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku

4. Osvedčenie na činnosť:

 • O Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenie tlakové podľa §18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

5. Oprávnenie na druh činnosti:

 • O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:
 • OU oprava a údržba
 • OU1 oprava a údržba bez zvárania
 • R rekonštrukcia
 • M montáž do funkčného celku na miesto budúcej prevádzky

DOMÁCNOSŤ

Pre domácnosť možno použiť nasledujúce
elektrické vykurovacie systémy: ústredné
vykurovacie systémy…

ĎALEJ

PODNIKANIE

Vykurovanie energiou z prostredia -tento typ
vykurovania možno považovať skôr na
alternatívny resp. doplnkový spôsob…

ĎALEJ