Vykurovanie – Podnikanie 2018-04-19T13:37:28+00:00

Vykurovanie

Podnikanie

Vykurovanie energiou z prostredia

Tento typ vykurovania možno považovať skôr na alternatívny resp. doplnkový spôsob a hovoríme o získavaní tepelnej energie zo slnka, geotermálnej energii či rekuperácii tepla.

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré odčerpáva tepelnú energiu z okolitého prostredia a odovzdáva ju vykurovaciemu systému. Hnacím prvkom je kompresor, ktorý je poháňaný elektromotorom. Tepelné čerpadlá patria medzi najekologickejšie a najúspornejšie systémy na vykurovanie. Môžeme ich využiť na:

 • vykurovanie bytov, rodinných domov, priemyselných a rekreačných objektov
 • ohrev vody na bežnú spotrebu, alebo na ohrev bazénovej vody
 • klimatizačné jednotky a chladenie (tepelné čerpadlo s reverzným chodom)

Tepelné čerpadlo pracuje na princípe odberu tepla z jedného prostredia a odovzdaniu inému prostrediu. Má 4 fázy:

 • vyparovanie – odoberá teplo z vody, vzduchu alebo zeme cez prvý výmenník, kde sa chladivo odparuje a tým sa dostáva do plynného stavu
 • kompresia – kompresor stlačí ohriate chladivo, čím vzrastie jeho teplota
 • kondenzácia – ohriate chladivo odovzdá teplo vykurovaciemu médiu cez druhý výmenník
 • expanzia – prechodom cez expanzný ventil sa zníži tlak a chladivo sa vráti naspäť k prvému výmenníku, kde sa znova ohreje a cyklus sa uzatvorí

Na opakovanie cyklu je potrebné dodať kompresoru čerpadla elektrinu pre pohon.

Typy tepelných čerpadiel:

 • voda – voda
 • zem – voda (hlbinný vrt)
 • zem – voda (podzemný kolektor)
 • vzduch – voda

Tepelné čerpadlá sú určené pre nízkoteplotné vykurovanie – podlahové alebo radiátorové.

Pre konkrétnu ponuku, obhliadku priestorov alebo návrh riešenia nás prosím kontaktujte.

KLIMATIZÁCIA

V súčasnosti sa klimatizácia stáva štandardom
moderného bývania. Dnes už považujeme za
samozrejmosť, že priestory, v ktorých…

ĎALEJ

VZDUCHOTECHNIKA

V súčasnosti trávi človek preukázateľne takmer 80%
svojho času v uzavretých priestoroch. Úmerne
tomu narastá nebezpečenstvo…

ĎALEJ