Priemysel – Vzduchotechnika 2018-04-19T23:23:27+00:00

Priemysel

Vzduchotechnika

Súčasná doba so sebou prináša čoraz vyššie nároky na kvalitu prostredia, v ktorom sa človek pohybuje. Vetranie a klimatizácia sa stáva nevyhnutnosťou nie len v prevádzkach, kde sa kladie dôraz na pohodu a spokojnosť klientov, čo prináša obchodníkom vyšší profit alebo miestach, kde je úprava vzduchu potrebná z hľadiska hygieny (kuchyne, reštaurácie, bary), prípadne bezchybného chodu technológií (serverovne, technologické miestnosti), ale začína sa klásť dôraz aj na pracovné prostredie – veľké výrobné haly, ktoré so sebou prináša spokojnosť a vyššiu produktivitu zamestnancov.

Pretože ide o širokú škálu prevádzok, môžeme konštatovať niekoľko základných zásad: vzduchotechnické systémy sa navrhujú s ohľadom na osoby, na technológie a produkciu škodlivín v danom priestore. Dávka čerstvého vzduchu na osobu závisí od druhu prevádzky, teplote priestoru, fyzickej aktivite osôb atď. Pokiaľ vzduchotechnický systém tiež vykuruje alebo chladí, o množstve vzduchu rozhoduje nielen dávka čerstvého vzduchu, ale i množstvo vzduchu potrebného pre prenos vykurovacieho a chladiaceho výkonu.

Pre všetky tieto prípady dokážeme navrhnúť a zrealizovať vhodné riešenie, ktoré je šité priamo na požiadavky zákazníka. Na trhu sa nachádza veľké množstvo produktov, ktoré dokážu uspokojiť klientov kladúcich dôraz na cenu alebo špičkových zariadení pre najnáročnejšie aplikácie poskytujúce dokonalý komfort a energetickú efektívnosť.

Pre konkrétnu ponuku, obhliadku priestorov alebo návrh riešenia nás prosím kontaktujte.

KLIMATIZÁCIA

V súčasnosti sa klimatizácia stáva bežným štandardom
moderného bývania. Dnes už považujeme za
samozrejmosť, že priestory, v ktorých…

ĎALEJ

VZDUCHOTECHNIKA

V súčasnosti trávi človek preukázateľne takmer 80%
svojho času v uzavretých priestoroch. Úmerne
tomu narastá nebezpečenstvo…

ĎALEJ

VYKUROVANIE

Pri výstavbe alebo rekonštrukcii budov a rodinných
domov existuje na výber viacero možností
vykurovania podľa zdroja tepla..

ĎALEJ