Vzduchotechnika – Podnikanie 2018-04-19T11:04:05+00:00

Vzduchotechnika

Podnikanie

Keď sa v uzavretej miestnosti po dlhšiu dobu zdržuje viacero ľudí, potom sa potreba stáleho prísunu čerstvého vzduchu stáva nevyhnutnou. Za takýchto podmienok je potrebné z miestnosti odsávať opotrebovaný vzduch a v dostatočnej miere ho nahradiť čerstvým vzduchom, aby ostalo zachované potrebné množstvo kyslíka a aby bola prevažná časť škodlivín odvedená.

V budovách, v ktorých sú vzhľadom na rôznorodosť jednotlivých prevádzok kladené na vetranie rôzne nároky (napr. kuchyne, nemocnice, laboratóriá ) je obzvlášť potrebné vyvážené prúdenie vzduchu, aby sa v daných priestoroch nešírili neželané pachy a aby nedochádzalo k tvorbe vlhkosti. Opotrebovaný vzduch s príslušnou vlhkosťou, pachmi, prachom a baktériami je z miestnosti odsávaný a nahrádza sa prefiltrovaným čerstvým vzduchom nasatým z exteriéru.

Pre konkrétnu ponuku, obhliadku priestorov alebo návrh riešenia nás prosím kontaktujte.

KLIMATIZÁCIA

V súčasnosti sa klimatizácia stáva bežným
moderného bývania. Dnes už považujeme za
samozrejmosť, že priestory, v ktorých…

ĎALEJ

VYKUROVANIE

Pri výstavbe alebo rekonštrukcii budov a rodinných
domov existuje na výber viacero možností
vykurovania podľa zdroja tepla..

ĎALEJ