Vzduchotechnika 2018-04-19T10:34:42+00:00

Vzduchotechnika

NAJKLIMA

V súčasnosti trávi človek preukázateľne takmer 80% svojho času v uzavretých priestoroch. Úmerne tomu narastá nebezpečenstvo pôsobenia chorobotvorných zárodkov – baktérií vírusov, plesní a vplyvu plynov a chemikálií, dymu a pod. na jeho zdravie. Niektoré tieto látky sú z vonkajšieho prostredia ostatné sú však z nábytku, farieb, čistiacich prostriedkov, kancelárskych strojov, osviežovačov vzduchu a od ľudí samotných.

Vo vzduchotechnike ponúkame riešenie vetrania domácich sociálnych priestorov, odsávania pachov z kuchýň, vetranie nízkoenergetických a pasívnych domov a administratívnych budov, cez priestory pre voľný čas, wellness , stravovacích zariadení až po odsávanie škodlivín na zváracích a drevospracujúcich pracoviskách vo výrobných závodoch a vetranie čistého prostredia ako sú napr. laboratóriá a operačné sály.

Z ekonomického hľadiska je niekedy použitie vzduchotechnického zariadenia nevyhnutné. Vetrať vykurované budovy otvorením okien je neefektívne a finančne náročné. Vetranie pomocou rekuperácie tepla Vám zabezpečí viac čerstvého vzduchu a zabráni úniku tepla, čo v zimnom období znamená zdravšie prostredie a zníženie nákladov na kúrenie.

Zabezpečujeme:

  • Bezplatnú obhliadku stavby
  • Návrh zariadenia
  • Cenovú ponuku
  • Montáž zariadenia/ Uvedenie zariadenia do prevádzky

DOMÁCNOSŤ

V interiéri domov a budov potrebujeme dýchať
čerstvý vzduch. Vetracia jednotka odvádza
vnútorný vydýchaný vzduch…

ĎALEJ

PODNIKANIE

Keď sa v uzavretej miestnosti po dlhšiu dobu
zdržuje viacero ľudí, potom sa potreba stáleho
prísunu čerstvého vzduchu stáva…

ĎALEJ