Klimatizacia priestorov budovy ŽSR – VVÚŽ – Nobelova 50, Bratislava

//Klimatizacia priestorov budovy ŽSR – VVÚŽ – Nobelova 50, Bratislava