Čistenie a dezinfekcia VZT systémov

Vzduchotechnika a ventilačný systém inštalovaný v budovách, priemyselných a výrobných halách, reštauráciách, obchodných centrách, zdravotných zariadeniach, wellnesoch, administratívnych budovách a športových centrách bez možnosti priameho vetrania je určený, aby zaisťoval tepelnú pohodu, odvádzal škodlivé látky a často je jediný zdroj prívodu čerstvého vzduchu.

Systém vzduchotechnických potrubí sa môže stať zdrojom znečistenia prachom a tukom, stáva sa ideálnou živnou pôdou pre rast baktérií, plesní a vírusov, ktoré spôsobujú alergie a respiračné choroby ako sú astma, nádcha, sinusitis, pneumónia a tvz. legionárska choroba.

Znečistené ventilačné potrubie vytvára veľké riziko vzniku požiaru! Niektoré prachové alebo tukové usadeniny sa môžu veľmi ľahko vznietiť a požiar sa môže potrubím veľmi rýchlo rozšíriť. Preto je vždy veľmi dôležité vykonávať pravidelnú inšpekciu a čistenie ventilačných systémov a rozvodov.

2018-04-26T21:30:39+00:00