Čistenie vzduchotechniky a odsávacích…

Čistenie vzduchotechniky a odsávacích rozvodov profesionálnou technológiou

Prečo je potrebné čistiť vzduchotechniku

Kvalita vzduchu má významný vplyv na zdravie a pohodu ľudí. Je jedno kde sa nachádzate či v kancelárií, obchode, výrobnej hale. Vzduchotechnické systémy sú ideálnym miestom pre zhromažďovanie prachu a bunkového odpadu. Stávajú sa tak ideálnou živnou pôdou pre rast baktérií, plesní a vírusov, ktoré spôsobujú alergie a respiračné choroby. Postupným zanášaním prachom a tukom sa vzduchotechnika stáva neefektívna. Znižuje sa prietok vzduchu a hnacia jednotka je viac namáhaná, z čoho plynie zvýšený príkon elektrickej energie.

Znečistené klimatizačné potrubia sú nebezpečné pri vzniku požiaru, ktorý sa dokáže cez šachty veľmi rýchlo rozšíriť do ostatných častí budovy. V prípade priemyselných prevádzok dochádza k silnému znečisteniu odsávacích systémov, ktoré môže zapríčiniť kritické zlyhanie celého extrakčného systému. Preto je dôležité vhodné čistenie a údržba vzduchotechniky prostredníctvom špeciálnej technológie a profesionálne.

Výhody čistenia

– Nie je potrebná demontáž potrubia alebo stropného zavesenia, vôbec nie je potrebné použitie chemikálií, ktoré by mohli unikať do prostredia.- Kamera namontovaná na robot neustále nahráva vnútro potrubia pred a po čistení.- Špeciálne vyvíjaný kefový systém, ktorý čistí efektívne dokonca aj ťažko prístupné rohy ventilácie.- Odstránené nečistoty sú pozbierané, po uskutočnení čistenia ventilačného potrubia nie je potrebné čistenie miestnosti, pretože pozbierame a odstránime všetky nečistoty.- Vďaka našej technológie nie je potrebné použitie agresívnych chemikálií dokonca ani pre odstraňovaním mastných a olejových nečistôt, čím predchádzame nepriaznivým efektom vplývajúcim na zdravie.

ČISTENIE VZDUCHOTECHNIKY A ODSÁVACÍCH ROZVODOV ROTAČNÝMI KEFAM

Čistenie: Cez inšpekčný otvor sa vloží do potrubia rozvodu diaľkovo ovládané čistiace zariadenie, osadené rotačnými kefami. Zariadenie pracuje v potrubí s pravouhlým aj kruhovým priemerom. Pomocou bariérových balónov zaistíme utesnenie úseku potrubia ktorý sa čistí, aby nedošlo k premiestňovaniu kontaminantu do iných častí potrubného systému. Kontaminant z čisteného úseku je odsávaný výkonným ventilátorom do zberného vaku. Ventilátor je možné osadiť HEPA filtrom. Po ukončení čistiacich prác následne pomocou inšpekčnej kamery možno prekontrolovať a zdokumentovať úroveň znečistenia.

Dezinfekcie: Vykonáva sa na báze vytvárania vlhkej hmly rozprášením do potrubia. Unášané molekuly dezinfekčného roztoku spoľahlivo likvidujú v celom systéme plesne, huby a baktérie. Odstraňujú nepríjemné pachy a chránia pred chronickými chorobami ako sú astma, nádcha, sinusitis, pneumónia a tzv. legionárska choroba. Napriek účinnosti na baktérie a vírusy, je šetrná k životnému prostrediu, netoxická a nie je škodlivá pre ľudí, deti a zvieratá.

Aromatizácia: Vo vetracích priestoroch aromatizácia prináša nesporné množstvo výhod v boji s nepríjemnými pachmi hlavne v priestoroch šatní, telocviční a reštauračných zariadení. Pomáha navodiť príjemné pracovné prostredie v administratívnych budovách a spríjemňuje pobyt v nákupných centrách, hoteloch a iných spoločenských priestoroch. Formula 429 Plus má príjemnú vôňu lesnej čistinky. Prácu vykonávujú vyškolený technici spoločnosti NAJ Klima.

2018-04-26T21:38:53+00:00